НЧ „Христо Жечев Косовски – 1926” – с. Косово

Дата на публикуване: 08.02.2021
Последна актуализация: 22.03.2021

Народно читалище "Христо Косовски-1926" е основано през 1926 година.