Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE5
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QN1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K7

Училища

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 10.03.2023

 

На територията на община Каспичан функционират четири училища- три обединени и едно средно училище:

 

  • СРЕДНО УЧИЛИЩЕ " ПАНАЙОТ ВОЛОВ" ГР. КАСПИЧАН-/средищно училище/

           гр. Каспичан, ул. "Мадарски конник" № 99; тел: 05351/74;

           e-mail: sou_kaspichan@abv.bg ;  сайт: https://su-volov.com/

           Директор: Явор Якимов

  • ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"  ГР. ПЛИСКА/средищно училище/

          гр. Плиска, ул. „Отец Паисий“ 2; тел: 0878 509 636

          e-mail: mariana19721972@abv.bg ; сайт: https://ou-pliska.com/

          Директор: Мариана Петрова- Русева

  • ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" С. КАСПИЧАН

              с. Каспичан, ул. Цар Симеон 8 ; тел. 053 276 040;

             e-mail:  botev_kaspichan@abv.bg ; сайт:http://hristo-botev-kaspichan.eu/

              Директор: Павлина Филева

  • ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ" С. МАРКОВО/средищно училище/

              с. Марково, ул. "Станьо Василев" №21 ; тел. 0876 201 322 ;

                e-mail: pencho58@mail.bg ; сайт: https://ou-penchoslaveikov-markovo.com/

              Директор: Галина Бобадалиева