Z6_PPGAHG80090170QD7IJG2QMD82
Z7_PPGAHG80090170QD7IJG2QMDO0
Z7_PPGAHG80090170QD7IJG2QMDO6

Kомисия по Териториално и Селищно Устройство, Транспорт и Регионално Развитие

Дата на публикуване: 12.01.2021
Последна актуализация: 01.12.2022

ТОДОР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗЛАТИН СЛАВЧЕВ ЦЕНКОВ - ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР РАЙКОВ АЛЕКСАНДРОВ


Приета с Решение №8 по Протокол №2/18.11.2019 година