Kомисия за Териториално и Селищно Устройство, Транспорт и Регионално Развитие

Дата на публикуване: 12.01.2021
Последна актуализация: 22.03.2021

ТОДОР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗЛАТИН СЛАВЧЕВ ЦЕНКОВ - ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР РАЙКОВ АЛЕКСАНДРОВ