Z6_PPGAHG80090170QD7IJG2QMD82
Z7_PPGAHG80090170QD7IJG2QMDO0
Z7_PPGAHG80090170QD7IJG2QMDO6

Kомисия по Териториално и Селищно Устройство, Транспорт и Регионално Развитие

Дата на публикуване: 12.01.2021
Последна актуализация: 22.11.2023

СЪСТАВ:

1. АЛЕКСАНДЪР РАЙКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

2. ДЕНЧО ЖЕЛЕВ - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

3. ИВАЙЛО ИВАНОВ


Приета с Решение №9 на основание чл. 21, ал. 1, т.1  и чл.48, ал.1 и 2 от ЗМСМА, от Протокол №2, 17.11.2023г.