Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KU6
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QF5
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VIKJ5
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C4

Детски градини

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 10.03.2023

На територията на община Каспичан функционират шест детски градини:

  • ДЕТСКА ГРАДИНА „СНЕЖАНКА“ ГР. КАСПИЧАН

             гр. Каспичан, ул „ Димитър Благоев” № 63

             e-mail:dg.snejanka@kaspichan.org; сайт:https://dg-snejanka.com

            Директор: Борислава Петрова, тел.0899/345 305

  • ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА“ ГР. ПЛИСКА

              гр. Плиска, ул.“ Хан Омуртаг” № 10;

              e-mail:dg.detelina@kaspichan.org

              Директор: Мая Петрова; тел. 0885/797 667

  • ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“ С. КАСПИЧАН

           с. Каспичан, ул. „Мусала“ № 7; тел. 0898 /456 300

           е-mail: dg.radost@kaspichan.org

           Директор: Атанаска Георгиева

  • ДЕТСКА ГРАДИНА „ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА“ С. ЗЛАТНА НИВА

               c. Златна нива, ул. „П. Ченгелов” № 1;

               е-mail: dg.zniva@kaspichan.org

               Директор: Румяна Георгиева, 0886/ 495 836

  • ДЕТСКА ГРАДИНА „АЛЕН МАК“ С. МАРКОВО

             с. Марково, ул. „Ст. Василев“ № 3, 0896/024046

             е-mail:dg.alenmak@kaspichan.org

              Директор: Силвия Маринова

  • ДЕТСКА ГРАДИНА „ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА“ С. КОСОВО

               с. Косово, ул. „Васил Левски“ № 1;

               e-mail: dg.kosovo@kaspichan.org

               Директор: Снежа Костадинова, 0885/ 787 556

 

 

 

Бюджет 2022г. ДГ "Детелина" гр. Плиска
Дата на публикуване: 18.07.2022

Бюджет 2022г. ДГ "Ален мак" с. Марково
Дата на публикуване: 18.07.2022

Бюджет 2022г. ДГ "Радост" с. Каспичан
Дата на публикуване: 18.07.2022

Бюджет 2021г. ДГ "Радост" с. Каспичан
Дата на публикуване: 17.06.2021

Бюджет 2021г. ДГ "Ален мак" с. Марково
Дата на публикуване: 17.06.2021

Бюджет 2021г. ЦДГ с. Златна нива
Дата на публикуване: 17.06.2021

Бюджет 2021г. ДГ "Детелина" гр. Плиска
Дата на публикуване: 17.06.2021

Бюджет 2021г. ДГ "Снежанка" гр. Каспичан
Дата на публикуване: 26.04.2021

Бюджет 2021г. ДГ "Радост" с. Каспичан
Дата на публикуване: 26.04.2021

Бюджет 2021г. ДГ "Детелина" гр. Плиска
Дата на публикуване: 26.04.2021

Бюджет 2021г. ДГ "Ален мак" с. Марково
Дата на публикуване: 26.04.2021