Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 

Детски градини

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 16.07.2021

На територията на община Каспичан функционират шест детски градини:

  • ДЕТСКА ГРАДИНА „СНЕЖАНКА“ ГР. КАСПИЧАН

             гр. Каспичан, ул „ Димитър Благоев” № 63 ; тел. 0531/ 19999;

             e-mail: dg.snejanka@kaspichan.org; сайт: https://dg-snejanka.com/index.php

            Директор: Борислава Петрова

  • ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА“ ГР. ПЛИСКА

              Гр. Плиска, ул.“ Хан Омуртаг” № 10; тел. 0885/797667

              Директор: Валентина Николова

  • ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“ С. КАСПИЧАН

           с. Каспичан, ул. „Мусала“ № 7; тел. 0885 /797667 е-mail: dg.radost@kaspichan.org

           Директор: Атанаска Георгиева

  • ДЕТСКА ГРАДИНА „ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА“ С. ЗЛАТНА НИВА

               c. Златна нива, ул. „П. Ченгелов” № 1; е-mail: dg.zniva@kaspichan.org

               Директор: Румяна Георгиева

  • ДЕТСКА ГРАДИНА „АЛЕН МАК“ С. МАРКОВО

             с. Марково, ул. „Ст. Василев“ № 3, е-mail: dg.alenmak@kaspichan.org

              Директор: Силвия Маринова

  • ДЕТСКА ГРАДИНА „ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА“ С. КОСОВО

               с. Косово, ул. „Васил Левски“ № 1; e-mail: dg.kosovo@kaspichan.org

               Директор: Снежа Костадинова

 

 

 

Бюджет 2021г. ДГ "Радост" с. Каспичан
Дата на публикуване: 17.06.2021

Бюджет 2021г. ДГ "Ален мак" с. Марково
Дата на публикуване: 17.06.2021

Бюджет 2021г. ЦДГ с. Златна нива
Дата на публикуване: 17.06.2021

Бюджет 2021г. ДГ "Детелина" гр. Плиска
Дата на публикуване: 17.06.2021

Бюджет 2021г. ДГ "Снежанка" гр. Каспичан
Дата на публикуване: 26.04.2021

Бюджет 2021г. ДГ "Радост" с. Каспичан
Дата на публикуване: 26.04.2021

Бюджет 2021г. ДГ "Детелина" гр. Плиска
Дата на публикуване: 26.04.2021

Бюджет 2021г. ДГ "Ален мак" с. Марково
Дата на публикуване: 26.04.2021