Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KP1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12126

Здравеопазване

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 14.07.2021

Политиката на Община Каспичан в областта на здравеопазването е   насочена към оптимизиране и адаптиране на общинското здравеопазване към съвременните условия и осъществяване на  общ контрол върху дейността на медицинските специалисти в образователните институции на територията на общината.

 Медицинските специалисти от здравните кабинети на детските и учебни заведения осъществяват следните дейности:

- грижа за здравето на служители и деца; 
- извършване на профилактични прегледи заедно с лекар;
- завеждане на задължителната за обекта медицинска документация;
- цялостен надзор на поддържането и спазването на общите правила за хигиена в обекта;
- проверка и оценка качеството на храната;
- училищният медицински специалист играе роля и в следенето за наднормено тегло сред учениците, здравословното хранене и достатъчната физическа активност.

Една от основните задачи на медицинския персонал е провеждането на здравно образование, с оглед предоставяне на знания и формиране на убеждения, умения и нагласи за активно отношение към здравето и избор на здравословен начин на живот на децата и учениците.

За осигуряване здравното обслужване на населението на територията на Община Каспичан има открити 3 лекарски практики и една стоматологична практика:

  • Д-р Атанас Янков - гр. Каспичан, ул."Тодор Петков" №2;
  • Д-р Красимира Дончева - гр. Каспичан, ул."Тодор Петков" №2;
  • Д-р Динко Динев - гр. Плиска;
  • Д-р Иван Мартиньон - гр. Каспичан, ул."Мадарски конник".

Аптеките намиращи се на територията на Община Каспичан са:

  • "Марешки" - гр. Каспичан, ул."Мадарски конник" №40;
  • "Ирис" - гр. Каспичан, ул."Мадарски конник" №71;
  • ЕТ "Жулиета Петкова" - гр. Плиска, пл."Хан Аспарух:.