Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C91
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S27
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S25

Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 29.06.2021

ОБЩИНА КАСПИЧАН

ул.”Мадарски конник” № 91

гр.Каспичан, обл. Шумен, п.к.9930

телефон: 05351 7474

e-mail: obshtina@kaspichan.org