Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24G6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CN4
Протоколи Решения

Протоколи и решения

Дата на публикуване: 22.03.2021
Последна актуализация: 04.05.2023

Тук може да намерите информация за протоколите и решенията от заседания на Общински съвет - Каспичан.