Kомисия за Противодействие на Корупцията и за Отнемане на Незаконно Придобито Имущество

Дата на публикуване: 12.01.2021
Последна актуализация: 22.03.2021

ЦВЕТАНКА ДОЧЕВА ГЕОРГИЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕСИСЛАВА ИВЕЛИНОВА ВЪЛЧЕВА - ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРИСЛАВ ДОЧЕВ ЙОРДАНОВ

АСПАРУХ ЮЛИЯНОВ РАНГЕЛОВ (резервен член)

ЗЕЛИХА ТУРГАЙ МАРЕМ (резервен член)