Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OU1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB4
Почетни граждани Символи

Символи и почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.10.2023

Символите на Община Каспичан са: Гербът, Печатът, Знамето и и Огърлица с Герба на Община Каспичан.

Със званието „Почетен гражданин на Община Каспичан” се удостояват български и чуждестранни граждани за изключителни заслуги към града и Общината в областта на науката, културата, икономиката, спортната, журналистическата, дарителска, обществена и други дейности с изключително значение за цялото общество.