Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SP5

Забележителности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

В община Каспичан съществуват голям брой археологически и архитектурни паметници, които представляват голям потенциал за развитието на културния туризъм. 

Голяма част от археологическите паметници са изследвани много подробно през годините от многожество български и чуждестранни учени и са спечелили международна популярност.

Населено място  Наименование на културен обект
с.Златна нива  Побити камъни–250м югоизточно и 500м източно
гр.Каспичан  Църква „Св.Никола”
гр.Каспичан  Паша мааза
с.Косово  Църква „Св.Никола”
с.Кюлевча  Тракийско антично селище – м.”Гръцка сеч” 2км.югоизточно
с.Кюлевча  Тракийски некропол в селото
с.Кюлевча  Антично селище м.”Брястовец” 1 км. Източно
с.Кюлевча  Антично селище – 2 км. Южно
с.Кюлевча  Късноантично селище – 2 км.северно
с.Кюлевча  Църква „Св.Илия”
с.Марково  Църква „Св.Николай”
с.Марково  Тракийски некропол м.”Меришка” 1 км. източно
с.Марково  Антично средновековно селище – м.”Шарлъка” 1 км южно
с.Марково  Скални килии – м.”Шарлъка” 1 км южно
с.Могила  Праисторическо антично и средновековно селище – върху могила 1 км. Западно
с.Могила  Тракийско антично селище – м.”Стража” 2 км. Западно
с.Могила  Късноантична крепост – м.Гюре бахча – 7 км. Югоизточно
с.Могила  Късноантична и средновековна крепост – Градище дузю – 4 км. Източно
с.Могила  Скални килии – м.”Могилско платно” 7,5 км. Югоизточно
с.Могила  Скален манастир – ”Платото” 7,5 км. югоизточно
гр.Плиска  Национален археологически резерват Плиска – 3 км. Северно
кв.Калугерица  Антично селище – 1,5 км североизточно
кв.Калугерица  Тракийски некропол
кв.Калугерица  Скална гробница м.”Кирека” 1 км.югоизточно
кв.Калугерица  Старобългарски надпис 1,5 км. Югоизточно