Z6_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OM2
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE0
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE6
Заседания Решения

Комисия по Икономика, Бюджет, Финанси и Евроинтеграция

Дата на публикуване: 01.10.2020
Последна актуализация: 26.05.2023

НИКОЛАЙ БОРИСОВ НИКОЛОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЯНКА ХРИСТОВА НЕНОВА - ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР РАЙКОВ АЛЕКСАНДРОВ

СТЕФАН СТОЯНОВ ИВАНОВ

ЦВЕТАНКА ДОЧЕВА ГЕОРГИЕВА


Приета с Решение №6 по Протокол №2/18.11.2019 година

Изменена с Решение №556 по Протокол №39/ 27.10.2022 година.