Комисия за Икономика, Бюджет, Финанси и Евроинтеграция

Дата на публикуване: 01.10.2020
Последна актуализация: 29.06.2021

НИКОЛАЙ БОРИСОВ НИКОЛОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЯНКА ХРИСТОВА НЕНОВА - ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР РАЙКОВ АЛЕКСАНДРОВ

ДЕСИСЛАВА ИВЕЛИНОВА ВЪЛЧЕВА

ЦВЕТАНКА ДОЧЕВА ГЕОРГИЕВА