Z6_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OM2
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE0
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE6
Заседания Решения

Комисия по Икономика, Бюджет, Финанси и Евроинтеграция

Дата на публикуване: 01.10.2020
Последна актуализация: 22.11.2023

СЪСТАВ:

1. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ

2. НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

3. АТАНАС МИРЧЕВ

4. АЛЕКСАНДЪР РАЙКОВ

5. ЗЕЛИХА МАРЕМ


Приета с Решение №7 на основание чл. 21, ал. 1, т.1  и чл.48, ал.1 и 2 от ЗМСМА, от Протокол №2, 17.11.2023г.