Заседания

Към момента Община Каспичан не разполага с информация за заседания на Комисия за Образование, Култура, Здравеопазване, Младежта, Спорта и Социалните въпроси.

Зареждане ...