Заседания

Към момента Община Каспичан не разполага с информация за заседания на Комисия за Териториално и Селищно Устройство, Транспорт и Регионално Развитие.

Зареждане ...