Z6_PPGAHG80090170QD7IJG2QMDO1
Z7_PPGAHG80090170QD7IJG2QMD46

Заседания

Към момента Община Каспичан не разполага с информация за заседания на Комисия за Териториално и Селищно Устройство, Транспорт и Регионално Развитие.

Зареждане ...