Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2494
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI5

Секретар

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.03.2024

Даниела Станчева

 

Дата и място на раждане:

Образование:

 

 

Професионален опит:

 

 

Обществени ангажименти: 

 

 


 

Приемен ден за граждани:

Всяка четвърта сряда от месеца от 10:00 часа.

Час за среща може да си запишете при главен специалист "Деловодство и техническо обслужване" в стая 201 на II етаж на Общинска администрация.