Z6_PPGAHG800P2Q70QTAILAS8OO81
Z7_PPGAHG800P2Q70QTAILAS8OOO5
НЧ „Пробуда – 1928” – гр.Каспичан НЧ „Просвета – 1911” – гр.Плиска НЧ „Христо Ботев - 1896”- с. Каспичан НЧ „Хр.Ботев – 1892” – с. Марково НЧ „Освобождение – 1904” – кв.Калугерица НЧ „Каменен стълб – 1888” – с. Кюлевча НЧ „Васил Левски – 1927” – с. Златна нива НЧ „Просвета – 1874” – с. Могила НЧ „Васил Левски – 1924” – с. Върбяне НЧ „Христо Жечев Косовски – 1926” – с. Косово

Култура

Дата на публикуване: 08.02.2021
Последна актуализация: 04.01.2023

Културната политика на община Каспичан е формулирана в Плана за интегрирано развитие на Община Каспичан, Програмата за управление на кмета, Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Каспичан и Културния календар на общината.

Културната политика е процес на формулиране и реализиране на стратегии за местно и регионално развитие, които имат за цел промяната във възприемането на местоживеенето, по-голяма активност при изразяването и споделянето на идеите, осъзнаване на възможностите, които предоставя участието в творчески дейности, повишаване на организационните умения на местно равнище и възможност хората от различни поколения да работят заедно.