Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Численост на населението според преброяванията през годините:

 

Година на преброяване Численост
1934 14 024
1946 13 554
1956 13 119
1965 13 355
1975 12 612
1985 11 490
1992 10 483
2001 9 808
2011 7 976