Z6_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EK16B5
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EK16R3

Заседания

Дата на публикуване: 26.08.2021
Последна актуализация: 13.12.2023

                  

Общински съвет Каспичан предоставя възможност на гражданите да гледат заседанията на живо, както и записи на минали заседания


Заседания от Мандат 2023-2027 година

Заседания от Мандат 2019-2023 година