Z6_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EK16B5
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EK16R3

Заседания

Дата на публикуване: 26.08.2021
Последна актуализация: 02.03.2023

Общински съвет Каспичан предоставя възможност на гражданите да гледат заседанията на живо, както и записи на минали заседания.


Шесто редовно заседание

Девето редовно заседание

Десето редовно заседание

Единадесето редовно заседание

Дванадесето редовно заседание

Тринадесето редовно заседание

Четиринадесето редовно заседание

Петнадесето редовно заседание

Шестнадесето редовно заседание

Седемнадесето редовно заседание

Осемнадесето редовно заседание

Деветнадесето редовно заседание

Двадесето редовно заседание

Двадесет и първо извънредно заседание

Двадесет и второ редовно заседание

Двадесет и трето редовно заседание

Двадесет и четвърто редовно заседание

Двадесет и пето редовно заседание

Двадесет и шесто редовно заседание

Двадесет и седмо редовно заседание

Двадесет и осмо редовно заседание

Двадесет и девето редовно заседание

Тридесето редовно заседание

Тридесет и първо редовно заседание

Тридесет и второ редовно заседание

Тридесет и трето редовно заседание

Тридесет и пето редовно заседание

Тридесет и шесто редовно заседание

Тридесет и седмо редовно заседание

Тридесет и осмо редовно заседание

Тридесет и девето редовно заседание

Четиридесето редовно заседание

Четиридесето и първо редовно заседание

Четиридесето и второ редовно заседание

Четиридесето и трето редовно заседание