Oбщински предприятия

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.06.2021

До момента Община Каспичан не притежава общински предприятия.