Z6_PPGAHG800P6970Q5VL84SB10S7
Z7_PPGAHG800P6970Q5VL84SB1062

Побратимени градове

Дата на публикуване: 06.10.2020
Последна актуализация: 26.05.2021

ОБЩИНА КАСПИЧАН-ГРАД БОЛГРАД, УКРАЙНА


На 20 септември 2014г. на заседание на Общински съвет Каспичан в присъствието на делегации от град Болград и село Криничное бе подписан Договор за сътрудничество между Община Каспичан, Област Шумен, Република България и град Болград, Одеска област, Украйна. За Община Каспичан договорът е подписан от Кмета на Община Каспичан –Милена Недева за град Болград от Вера Николаенко –Кмет на град Болград.

На същата дата бе подписано и  Споразумение за сътрудничество между село Каспичан, Община Каспичан, Област  Шумен, село  Невша,  Община  Ветрино,  Област  Варна, Република  България  и село Криничное, Болградски район, Одеска област, Украйна. Споразумението за сътрудничество бе подписано за село Каспичан от Аспарух Рангелов -Кмет на с.Каспичан, за село Невша от Зоя Атанасова –Кмет на село Невша, за село Криничное от Иван Великов-Кмет на село Криничное.

Вече седма година се осъществява обмен  на културни делегации между двете страни.


СЕЛО КЮЛЕВЧА-СЕЛО КУЛЕВЧА, УКРАЙНА


През 1969г. Стоянка Райчева организира група ученици, с които си поставят задача да проучат историята на родния си край, а именно с. Кюлевча. На една от сбирките сестрите Милена и Стела Ганчеви, споделят, че знаят от баща си, че на територията на Украйна има село, което носи името Кюлевча и се предполага, че е основано от кюлевчани изселили се след Руско-турската война от 1828/1829г.

Двете сестри се свързват с Радио Москва и Държавен архив в гр. Москва , с чиято помощ да се опитат да намерят селото. В отговор получават писмо от Борис Самокиш от гр. Клуж, Румъния, роден в с. Кулевча, Украйна, който им дава адреса на новото село Кулевча. Веднага пишат писмо до учениците от селото и през 1978г. получават отговор от Клуб за интернационална дружба в училището с ръководител Мария Филиповна Кофова. В писмото се те пишат, че селото е основано от български изселници и се назовава Кулевча в чест и памет на победата над турските войски край Кюлевча през 1829г.

По пътя на кореспонденцията двете села установяват стабилни връзки – разменят си изгледи, картички, сувенири.

На 02.04.1982г. 22 ученици, 19 учители и служители отпътуват за с. Кулевча, Украйна. В селото са посрещнати с много радост от всички жители.

На 4.07.1985г. в с. Кюлевча, България пристига делегация от 31 ученика, водени от 5 учителя ( Мария Филиповна Кофова – ръководител на групата). За първи те стъпват в родното село на своите предци, заселили се далеч от родния край. Благодарение на упорития труд на учителския колектив и най-вече на Мария Филиповна, непреклонна българка, те са получили разрешение да посетят нашето село, да видят къде е техният корен, къде живеят техните родственици и евентуално техни роднини.

През 1986г. ученици от с. Кюлевча , отново отиват на гости с домуване и пребиваване в селото. Там те са настанени в домовете на , където усещат още по-осезаемо топлото, братско гостоприемство.

През 1988г. се разширяват връзките между селата – делегацията, която посещава с. Кулевча е с различен състав – двете фолклорни групи към читалището и председателя на Земеделската кооперация. Така се постига осъществяване на връзката на културните институти и селскостопанските труженици. Подписани са договори за сътрудничество в областта на селското стопанство.

От тогава по различни поводи продължават взаимните посещения – отбелязване на годишнини, откриване на паметници, честване на празници.


ГРАД ПЛИСКА-ГРАД КОРФИНИО, ИТАЛИЯ


На 26.01.2018г. Общински съвет Каспичан приема решение за подкрепа на бъдещо сътрудничество и побратимяване на гр. Плиска, община Каспичан с град Корфинио, регион Абруцо, Италия.

След приемането на решението в гр. Плиска е учредено сдружение „Комитет за побратимяване и сътрудничество Плиска-Корфинио“, като една от основните му цели е организиране и подпомагане на процеса на процеса на побратимяване на общностите на гр. Плиска и град Корфинио.

Инициативата за побратимяване започва през лятото на 2017г. по предложение на Почетния консул на Италия в град Варна Антонио Таркуинио.

Двете населени места са първи столици в своите държави и желаят да установят социални, културни и икономически контакти, да реализират обмен на постижения и практики в обществения живот чрез осъществяване  на планирани и спонтанни общи прояви и събития.

Подписаното споразумение за сътрудничество дава възможност двете страни да кандидатстват и реализират съвместно проекти и дейности свързани с културния обмен и развитието на туризма.


ГРАД ПЛИСКА-ГРАД МАЛАЯ ПЕРЕЩЕПИНА, УКРАЙНА


През м. юни 2018г. бе подписан Договор за побратимяване между първата българска столица Плиска (България) и  село Малая Перещепина (Украйна) по време на отбелязването на 106 години от откриване гроба на Кан Кубрат - основателят на Стара Велика България.  Могилата на владетеля на Стара Велика България кан Кубрат се намира в Малая Перещепина, Новосанжарски район, Полтавска област. Кметовете на тези исторически за българската история места Тонка Начева (Плиска) и Анатолий Троян (Малая Перещепина)  сключиха договора за сътрудничество пред паметната плоча на кан Кубрат по време на събора "Кубрат събира потомците си".