Стратегия и управление на общинска собственост

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.06.2021

Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на община Каспичан за периода 2019 – 2023 г.