Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K47
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12144

Стратегия и управление на общинска собственост

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.06.2021

Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на община Каспичан за периода 2019 – 2023 г.