Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2405
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C77
Материали за предстояща сесия Дневен ред Заседания

Заседания на Общински съвет

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 31.08.2021

Тук ще намерите информация за материалите за предстояща сесия, дневен ред и заседанията на ОбС Каспичан.