Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O24
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12K35

История

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.11.2021

   Град Каспичан е създаден през 1866 година като железопътна станция Шумлъ на първата железопътна линия Русе – Варна. През годините се развива като тържище и железопътен възел. С Указ № 546 на Президиума на Народното събрание от 7 септември 1964 г. Каспичан е обявен за град. През 1979 година става център на община.


"България започва оттук" - филм за Община Каспичан