Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ10H1
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1O22

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019г.

Дата на публикуване: 10.09.2020
Последна актуализация: 17.06.2021
Урал Реджеб
Дата на публикуване: 17.06.2021

Тонка Начева
Дата на публикуване: 17.06.2021

Николай Найденов
Дата на публикуване: 17.06.2021

Иванка Мирчева
Дата на публикуване: 17.06.2021

Ивайло Пенев
Дата на публикуване: 17.06.2021

Веско Христов
Дата на публикуване: 17.06.2021

Янка Ненова
Дата на публикуване: 17.06.2021

Цветанка Георгиева
Дата на публикуване: 17.06.2021

Тодор Тодоров
Дата на публикуване: 17.06.2021

Ралица Тодорова
Дата на публикуване: 17.06.2021

Николай Николов
Дата на публикуване: 17.06.2021

Златин Ценков
Дата на публикуване: 17.06.2021

Зелиха Марем
Дата на публикуване: 17.06.2021

Десислава Вълчева
Дата на публикуване: 17.06.2021

Гюнал Мехмед
Дата на публикуване: 17.06.2021

Борислав Йорданов
Дата на публикуване: 17.06.2021

Атанас Мирчев
Дата на публикуване: 17.06.2021

Аспарух Рангелов
Дата на публикуване: 17.06.2021

Александър Александров
Дата на публикуване: 17.06.2021