Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2456
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CE0
Стратегии и Политики Програми Планове Архив

Общински стратегически документи

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 17.10.2023

Общинските стратегически документи са:

- различните видове стратегии;

- програмите, приети с Решения на Общински съвет Каспичан;

-стратегически планове.

Ще ги откриете в секцията в ляво на страницата.