Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24C5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE6

Политическа структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.10.2022

ПП ГЕРБ
1. Атанас Мирчев
2. Десислава Вълчева
3. Златин Ценков
4. Стефан Иванов
5. Яна Ненова

ПП БСП за България
1. Тодор Тодоров
2. Николай Николов

ПП Движение за права и свободи
1. Гюнал Мехмед
2. Зелиха Марем

Местна коалиция „АБВ ЛИБЕРАЛИ
1. Александър Александров
2. Борислав Дочев

Местна коалиция ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ
1. Денислав Христов

ПП ВОЛЯ
1. Цветанка Георгиева