Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CA0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM4

Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.06.2021

В Центъра за административно обслужване на гражданите:

  • се отговаря на момента на устни въпроси на място или по телефон;
  • се прави допълнителна проверка в рамките на 15 минути;
  • се отговаря на писмени запитвания в рамките на седем работни дни;
  • се приемат документи в рамките на 15 минути;
  • се предоставят готови документи в рамките на 15 минути;
  • се извършва консултация при необходимост с експерт по услугата;
  • не се налага да се посещава повече от едно гише за една услуга;
  • не се посещава два пъти едно и също гише.

 

Гражданите влизат  и се насочват към свободно гише за обслужване, независимо от услугата.