Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O16
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF7

Символи

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.07.2021


  Герб на община Каспичан

    ГЕРБ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН   Гербът на Община Каспичан изобразява три житни класа, един до друг, над тях локомотив и   името ”Каспичан” върху поле от щит, увенчан със зидова корона. Гербът присъства като елемент в печата на Община Каспичан.ПЕЧАТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАНПечатът на Община Каспичан има кръгла форма. В средата е изобразен герба на града. Около герба в горната половина на кръга е разположен надписа „Република България”, а в долната половина е изписано”Община Каспичан”. Печатът на Община Каспичан се съхранява от Кмета на Общината. Печатът се полага след подписа на Кмета на Община Каспичан върху оригинала на :

- Всички пълномощия за представяне на Община Каспичан в отношенията с побратимени градове;

- Удостоверенията за удостоверяване със званието „Почетен гражданин на Община Каспичан”

- Грамотите, издавани за особенни заслуги към Община Каспичан;

   - Всички други документи с представителен характер.

Официалният печат на Община Каспичан не се поставя върху документи от административно – делови характер.ЗНАМЕ НА ОБЩИНА КАСПИЧАНЗнамето на Община Каспичан е символът на града и има правоъгълна форма с размери, посочени в Приложение № 2 към чл. 15, ал. 4 от Закона за държавния печат и националното знаме на Република България. Цветът на знамето е тъмно зелен. На знамето на Каспичан е изобразен гербът на Каспичан в златен цвятОгърлица с герба на общината

ОГЪРЛИЦА С ГЕРБА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН  Символ на местната власт е Огърлицата с герба на Общината. Тя се носи от Кмета на Общината при:

       -  Встъпването му в длъжност;
                - Празника на град Каспичан;
                - Тържествени сесии на Общински съвет – Каспичан;
                - Други тържествени случаи.