Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C21
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ7

Записване на часове

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.06.2021

Всеки гражданин, ако желае, може да си запише час и да бъде приет от Кмета на Общината.

Записването на час става на телефон 05351 7474.