Z6_PPGAHG800HC2E06Q6CESA40493
Z7_PPGAHG800HC2E06Q6CESA404P1

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2023г.

Дата на публикуване: 25.10.2023
Последна актуализация: 27.10.2023
Себиле Ахмед
Дата на публикуване: 25.10.2023

Светла Михалева
Дата на публикуване: 25.10.2023

Радка Панайотова
Дата на публикуване: 25.10.2023

Йордан Добрев
Дата на публикуване: 25.10.2023

Ивалина Иванова
Дата на публикуване: 25.10.2023