Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OA1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KR5

Местоположение

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

  Община Каспичан е разположена в централната част на Североизточна България и е включена в териториалните граници на област Шумен.
 

  Общината е разположена в източната част на област Шумен. С площта си от 275,056 km2 е 8-ата по големина сред 10-те общините на областта, което съставлява 8,11% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

  • на югозапад и запад – община Шумен;
  • на североизток – община Нови пазар;
  • на изток – община Ветрино, област Варна;
  • на югоизток – община Провадия, област Варна;