Z6_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE1
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OU6

Заседания

Към момента Община Каспичан не разполага с информация за заседания на Комисия за Икономика,Бюджет, Финанси и Евроинтеграция.

Зареждане ...