Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник кмет

Дата на публикуване: 19.05.2021
Последна актуализация: 14.11.2023

Жечка Желева Недялкова

 

 

Дата и място на раждане: 

Образование:

Професионален опит:

Заемана длъжност: 

Обществени ангажименти: 


Приемен ден за граждани:

Всяка трета сряда от месеца от 10:00 часа.

Час за среща може да си запишете при главен специалист "Деловодство и техническо обслужване" в стая 201 на II етаж на Общинска администрация.