Изменения на кадастрални планове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 01.06.2021

Към момента няма изменения на кадастрални планове.