Z6_PPGAHG800P2Q70QTAILAS8OSC0
Z7_PPGAHG800P2Q70QTAILAS8OSS4

НЧ „Просвета – 1911” – гр.Плиска

Дата на публикуване: 08.02.2021
Последна актуализация: 18.11.2021

           гр. Плиска, ул. "Симеон Велики" № 4;

           e-mail: prosveta1911@abv.bg

           Председател: Тонка Начева

           Читалищен секретар: Десислава Драгомирова ; тел.0896/388501  На 30.01.1911 г. по инициатива на Христо Семерджиев и будни и родолюбиви жители на с. Плиска е свикано събрание, на което е взето решение за основаването на  читалище. Приет бил Устав на читалището и било избрано читалищно настоятелство. За председател на читалището бил избран Христо Семерджиев. Читалището именували „Цар Борис”. Със започването на Балканската война /1912 г./ живота на читалището замира. В редовете на войската са призовани почти всички членове на ръководството. Читалищната дейност се пробужда през 1918г.

Успоредно с културно-просветната дейност се заражда идеята да се построи собствена сграда на читалището. С протоколно решение от 19.12.1920 г. се създава фонд „ Постройка на читалищна сграда”, но едва през 1936 г. се сбъдва мечтата на първия управителен съвет за самостоятелна сграда на читалището.

Въпреки липсата на собствена сграда читалището е развивало активна културно- просветна дейност и още през 1929 г.е изнесена първата пиеса от местни самодейци.

На 4.10.1936 г. се полага първият камък на новостроящата се читалищна сграда. През 1938г. е официалното откриване на салона на читалището. През същата година са събрани пари и за закупуването на първият радиоапарат за читалището. През 1949г. се електрифицира читалищната сграда. Тогава за пръв път се пуска в действие и киноапарат в читалището.

През 1954 г. управителният съвет взема решение да се направи пристройка към основната сграда, която да се обособи като самостоятелно помещение за библиотека,тъй като съществуващото е вече тясно да побере увеличаващия се книжен фонд. Днес библиотеката е просторно и слънчево помещение в което се съхраняват над 11 000 тома литература от различни жанрове.   

Народно Читалище „Просвета – 1911” през годините се е утвърдило като живо средище на просвета и култура. Заради цялостната си дейност и принос към българската култура читалището е извоювало най-престижната награда за изкуство и култура в България – „Орден Кирил и Методий – I степен”.

 Една от основните дейности в читалището е библиотечната дейност.

 Библиотеката  разполага с богат и разнообразен  библиотечен фонд – 11 250  библиотечни единици, като  всяка година се обогатяваме с нови книги.  През годините нараства броя на читателите и тяхната възрастова характеристика и етническа принадлежност.  Нараства  броя и на посещенията  в библиотеката- както за заемане на книги, така и за ползване на компютрите от „ Глобални библиотеки “.

С наличието на интернет свързаност  читалището  се превръща в един съвременен културно – информационен център в услуга на гражданите.

читалищните служители предлагат услуги свързани със съдействие при публикуване на обяви за продажби, търсене на работа в интернет сайтове, подготвяне на документи за кандидатстване за работа, помощ при изготвяне на проекти на учениците във връзка с учебния процес и съдействие при изготвянето на материали за организирането на празници и други услуги по желание на потребителите.

  За осъществяването на своите основни цели, читалището си партнира с местната власт, детската градина,училището и клубовете на пенсионера. 

Със съдействието и участието на децата от местната детска градина и училище се провеждат  и организират посещения в библиотеката. Там  се запознават с работата  и необходимостта от четенето на книги.

Библиотеката към Народно читалище „ Просвета – 1911 “ продължава и с инициативата си от 2018 г. да награждава най – активните си читатели в две категории – ученици и възрастни. Заслужилите получават подарък книга от любими автори и грамота. За 2019 г се връчиха и две поощрителни награди на ученици, с цел стимулиране интереса към четенето и книгите.

Читалището е основен организатор, съорганизатор и участник във всички мероприятия в града и други свързани с културния календар на Община Каспичан празници.

Читалището поддържа следните форми на художествена самодейност:

  • Детски танцов състав „ Здравец “
  • Клуб за народни хора и танци „ Розета “
  • Детска певческа група „ Плисковче “
  • Група за възстановка на народни обичаи

 

Устав
Дата на публикуване: 18.11.2021