Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24S6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM5

Общински съветници

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.02.2024

С П И С Ъ К

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН  МАНДАТ  2023-2027


 

Име, фамилия

 

Телефон

 

 

Имейл адрес

 

   1.

Атанас Мирчев

+359 888 373 723

mirchev@kaspichan.org 

   2.

Борислав Йорданов

+359 889 993 884

yordanov@kaspichan.org 

   3.

Дарина Драганова

+359 894 330 256

draganova@kaspichan.org

   4.

Денчо Желев

+359 893 776 616

jelev@kaspichan.org

   5.

Десислава Вълчева

+359 889 298 356

valcheva@kaspichan.org 

   6.

Александър Райков

+359 888 373 758

aleksandrov@kaspichan.org

   7.

Зелиха Марем

+359 884 332 417

marem@kaspichan.org 

   8.

Ивайло Иванов

+359 895 706 227

ivanov@kaspichan.org 

   9.

Мария Атанасова

+359 895 939 680

atanasova@kaspichan.org

 10.

Николай Николов

+359 887 557 117

nikolov@kaspichan.org 

 11.

Таксин Мустафов

+359 897 802 605

mustafov@kaspichan.org

 12.

Тодор Тодоров

+359 886 740 302

todorov@kaspichan.org 

 13.

Хюсеин Мехмед

+359 889 070 762

mehmed@kaspichan.org