Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24S6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM5

Общински съветници

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.10.2022

С П И С Ъ К

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН  МАНДАТ  2019 – 2023


 

Име, презиме, фамилия

 

Телефон

 

 

Имейл адрес

 

   1.

Александър Александров

0888 373758

aleksandrov@kaspichan.org 

   2.

Денислав Христов

 

hristov@kaspichan.org 

   3.

Атанас Мирчев

0888 373723

mirchev@kaspichan.org 

   4.

Борислав Йорданов

0889 993884

yordanov@kaspichan.org 

   5.

Гюнал Мехмед

0886 677724

mehmed@kaspichan.org 

   6.

Десислава Вълчева

0889 298356

valcheva@kaspichan.org 

   7.

Зелиха Марем

0884 332417

marem@kaspichan.org 

   8.

Златин Ценков

0898 774855

cenkov@kaspichan.org 

   9.

Николай Николов

0887 557117

nikolov@kaspichan.org 

 10.

Стефан Иванов

 

ivanov@kaspichan.org 

 11.

Тодор Тодоров

0886 740302

todorov@kaspichan.org 

 12.

Цветанка Георгиева

0899 118574

georgieva@kaspichan.org 

 13.

Янка Ненова

0884 332427

nenova@kaspichan.org