Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2424
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S15
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S17

Kомисия по Образование, Култура, Здравеопазване, Младежта, Спорта и Социалните въпроси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.11.2023

СЪСТАВ:

1. БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

2. ДАРИНА ДРАГАНОВА - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

3. МАРИЯ АТАНАСОВА

4. ТАКСИН МУСТАФОВ 

5. ХЮСЕИН МЕХМЕД


Приета с Решение №8 на основание чл. 21, ал. 1, т.1  и чл.48, ал.1 и 2 от ЗМСМА, от Протокол №2, 17.11.2023г.