Z6_PPGAHG80090170QD7IJG2QMD12
Z7_PPGAHG80090170QD7IJG2QMDH4

Заседания

Към момента Община Каспичан не разполага с информация за заседания на Комисия за Противодействие на Корупцията и за Отнемане на Незаконно Придобито Имущество.

Зареждане ...