Заседания

Към момента Община Каспичан не разполага с информация за заседания на Комисия за Противодействие на Корупцията и за Отнемане на Незаконно Придобито Имущество.

Зареждане ...