Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2020г.

Дата на публикуване: 10.09.2020
Последна актуализация: 17.06.2021
Урал Реджеб
Дата на публикуване: 17.06.2021

Тонка Начева
Дата на публикуване: 17.06.2021

Николай Найденов
Дата на публикуване: 17.06.2021

Иванка Мирчева
Дата на публикуване: 17.06.2021

Ивайло Пенев
Дата на публикуване: 17.06.2021

Веско Христов
Дата на публикуване: 17.06.2021