Председателство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.10.2021

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Снимка на председателя на общински съвет
Ралица Тодорова Ангелова

Дата на раждане: 10 май 1974

Професия: Юрист

Образование : Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” Магистър по Право

 

 Професионален опит : Адвокат – член на Шуменска адвокатска колегия, Народен представител в 41-во и 43 – то Народно събрание ,  Заместник-областен управител на Област Шумен (2010 – 2012 г.),Заместник кмет на Община Каспичан мандат  2003 – 2007 г., Директор  Дирекция “Социално подпомагане” Община  Каспичан (1999 – 2003 г.)

 

Работно време:

на Председателя на Общински съвет - Каспичан за месец Октомври 2021г.

дата

от-до от-до
05.10.2021г. 08.00ч. - 12.00ч. 13.00ч. - 17.00ч.
07.10.2021г. 08.00ч. - 12.00ч.  

На основание чл.161, ал.1 от Изборния кодекс във връзка с чл.155, ал.1 и чл.172, ал.1 от КТ, за времето от 11.10.2021г. до 15.11.2021г. включително Председателят на Общинския съвет ще ползва 3/три/ дни платен годишен отпуск и 23/двадесет и три/ дни неплатен служебен отпуск.

 


ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Александър Райков Александров

Дата на раждане – 23.02.1951 година

Образование : средно специално, ССТ  Велики Преслав

Семеен с две деца, двама внука

Професионален опит – комсомолски, профсъюзен и партиен функционер;

Над 25 годишен опит в сферата на селското стопанство и промишлеността;

Общински съветник при учредяване на Община Каспичан – мандат 1979 – 1983 година

Общински съветник и заместник-председател на Общински съвет мандат 2011-2015 година