Z6_PPGAHG800P2Q70QTAILAS8OOO3
Z7_PPGAHG800P2Q70QTAILAS8OO47

НЧ „Пробуда – 1928” – гр.Каспичан

Дата на публикуване: 08.02.2021
Последна актуализация: 06.07.2022

           гр. Каспичан, ул. "Мадарски конник" № 99;

           e-mail: chit_probuda.ksp@mail.bg

           Председател: Стефан Петков 

          Читалищен секретар: Искра Радева; тел. 0894/662 337Народното читалище в град Каспичан е основано през 1921 година.  През 1925 година читалището получава името „Пробуда”. През месец октомври 1928 година на общо събрание е приет първия Устав на читалището и с Указ на царя то се узаконява. Първият самодеен колектив се е състоял от млади и  възрастни хора и няколко ученика. Всички те, като първа проява са създали коледен хор за коледуване, чрез който са събирали средства за библиотека и читалищна сграда.Посещавали са всички къщи, всяко семейство, всеки жител и са ги радвали за големия празник. Същият състав е изградил и театралната група. Първото представление е било представено в общинската сграда и са изнесли първата пиеса- комедия „Немирния ученик”. След събаряне на стара сграда през септември 1929 година започва строежа на първото читалище в гарата. И така читалищната дейност с годините се е обогатявала и развивала в интерес на местното население. През 1956 г. на народно читалище е присъдено званието „ОБРАЗЦОВО”. През 1982 година е построена  и завършена новата читалищна   сграда. С откриване на новата сграда дейността на читалището значително се разнообразява.
 

През 2018г всички мероприятия организирани от читалището преминават под мотото „90 години читалище „Пробуда”.

Народно читалище „Пробуда-1928” е единствения културен център в гр. Каспичан, който работи за развиване и опазване на културния живот и разнообразяване свободното време на хората, за опазване на обичаите и традициите на българския народ, грижи се и съдейства за разширяване знанията на гражданите, възпитава и утвърждава националното самосъзнание.

   Читалището е основен организатор и участник във всички мероприятия свързани с културния календар на Общината.

   В читалището се провеждат съвещания, презентации на НПО, събрания на различни организации и техни мероприятия, различни от културния календар на читалището и Общината.

   Като единствена културна институция, която напълно отговаря на интересите на гражданите за просвета, култура и развлечение, ние се стремим и занапред да работим в същата посока, като разширяваме и разнообразяваме дейността си. Към читалището работят много самодейци и доброволци, които дейно участват в културния живот на града.

   Самодейните ни състави са носители и пазители на българската самобитна култура и фолклор. Нашите състави са носители на множество награди в национален и международен аспект. Децата, които са обхванати в различни състави, според възрастта и интересите си, се трудят активно под вещото ръководство  на читалищните служители и хореографи, без значение на тяхната етническа и верска принадлежност.

Форми на художествена самодейност:

  • Театър "Каспичан
  • Танцов състав "Настроение"
  • Танцов състав "Настроение "-деца и юноши
  • Танцов състав "Каспичански ритми"
  • Детско вокално студио "Звездици"
  • Детска вокална група "Чучулига"
  • Детска вокална група "Славейче"

 

 

Устав
Дата на публикуване: 10.01.2022