Z6_PPGAHG800P2Q70QTAILAS8OC01
Z7_PPGAHG800P2Q70QTAILAS8OCG5

НЧ „Просвета – 1874” – с. Могила

Дата на публикуване: 08.02.2021
Последна актуализация: 18.11.2021

         с. Могила, ул. "Цар Асен" № 34;

           e-mail:chitalishtemogila@abv.bg

           Председател: Божинка Русева

           Читалищен секретар: Мария Чернева ; тел.0878/801 456Народно читалище „Просвета-1874“ е основано през 1874 год. под името „Пчела“ . Читалището е наградено с орден „ Кирил и Методий“ втора степен.

През 2009 година по проект „Глобални библиотеки“ читалището е оборудвано с 3 бр. компютри,1 бр. мултимедия и 1 бр. принтер-скенер, с помощта на които се извършват услуги на местното население - попълване, копиране и принтиране на документи, съдействие при търсене на работа и др.

Библиотеката към читалището разполага с фонд от 8 827 библиотечни единици.

Читалището поддържа следните форми на художествена самодейност:

  • женска фолклорна певческа група „Пей сърце“;
  • мъжка група за възстановка на народни обичаи „Коледари“

 

Устав
Дата на публикуване: 10.12.2021