Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OR1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CO7
Побратимени градове Градове партньори

Международно сътрудничество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 17.10.2023

Международната дейност на местно и регионално ниво е значим елемент от европейската и международната политика, утвърждава се като средство за развитие на общините и представлява важна част от местната политика.