Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Населени места

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 26.02.2024

гр. Каспичан

Кмет: Златин Ценков
Тел. +359 88 433 2420
E-mail: kmet@kaspichan.org

гр. Плиска

Кмет: Десислава Драгомирова

Тел. +359 89 638 8501 

E-mail: pliska@kaspichan.org

Тел: 0885 744646 

Старши специалист: Ирина Иванова

Тел: 05351/7485

с. Върбяне

Кмет: Николай Найденов

Тел. +359 88 275 7539

E-mail: varbiane@kaspichan.org

Главен специалист: Себиле Ахмед

Тел: 0884 606220

с. Златна нива

Кмет: Ивайло Пенев

Тел. +359 88 259 9029

E-mail: zniva@kaspichan.org 

Главен специалист: Ивалина Иванова

Тел: 0885 770828

с. Каспичан

Кмет: Урал Реджеб

Тел. +359 88 668 0803

E-mail: kmetstvo@kaspichan.org 

Главен специалист: Радка Герова

Тел: 0885 755495

с. Косово

Кмет: Иван Иванов

Тел. +359 87 607 3503 

E-mail: kosovo@kaspichan.org 

Старши специалист: Росица Радева

Тел: 0882 433441

с. Кюлевча

Кмет: Веселин Тодоров

Тел. +359 88 888 8046 

E-mail: kyulevcha@kaspichan.org 

Главен специалист: Мария Иванова

Тел: 0885 775880

 

с. Марково

Кмет: Валентин Георгиев

Тел. +359 89 957 1375 

E-mail: markovo@kaspichan.org 

Главен специалист: Светла Михалева

Тел: 0884 402466

с. Могила

Кмет: Божинка Русева

Тел. +359 87 899 5319

E-mail: mogila@kaspichan.org 

Главен специалист: Мария Костадинова

Тел: 0885 755838