Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GT2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CK7
Правомощия на Кмета Списък на издадените актове Управленска програма Отчети

Кмет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.11.2023

 

Златин Ценков

 

 

Дата на раждане: 

Семейно положение: 

Образование:

Професионален опит:

Награди и отличия:


Приемен ден за граждани:

 

Всяка първа сряда от месеца от 10:00 часа.

Час за среща може да си запишете при главен специалист "Деловодство и техническо обслужване" в стая 201 на II етаж на Общинска администрация.