Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.07.2021

Дияна Колева Стефанова - Тузсузова

Снимка на главния архитект на общината

Дата на раждане: 05.03.1955г.

Образование: Висш институт по архитектура и строителство,град София

Специалност: Архитектура

Член на Камарата на архитектите в България с Рег.№00722

Професионален опит:

  • 2020г. и към момента - Община Каспичан - Главен архитект
  • 2015 - 2019 г. - Община Шумен - Главен архитект
  • 2008 - 2015 г. - Община Търговище - Главен архитект
  • 2000 - 2008 г. - Община Шумен - Директор на Дирекция "Устройство на територията"