Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O17
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KV5

Почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.07.2021

Със званието „Почетен гражданин на Община Каспичан” се удостояват български и чуждестранни граждани за изключителни заслуги към града и Общината в областта на науката, културата, икономиката, спортната, журналистическата, дарителска, обществена и други дейности с изключително значение за цялото общество.

ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА КАСПИЧАННиколай Николов 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ  Роден през 1953 година в град Каспичан. Завършва средно образование в Техникум по енергиен монтаж гр. Велики Преслав и Техникум по керамика гр. Попово. Завършва висше образование със специалност "Стопански бизнес и мениджмънт" във ВИНС гр. Варна и  висше образование със специалност "Право"  във ВСУ  "Черноризец Храбър".

Кмет на Община Каспичан мандат 1991-1999 година. Заместник-областен управител на Област Шумен в периода 2005-2008 година.

Работил като директор на "Пътно управление-Шумен". Един от основателите на НСОРБ. Основател и пръв председател на СЛР"Балкан-2001"

Работи за създаването, укрепването и развитието на Община Каспичан и местното самоуправление като общински съветник.

Удостоен със званието "Почетен гражданин на гр. Каспичан" за изключителни заслуги в обществената дейност с Решение на Общински съвет Каспичан  № 288 по Протокол № 17 от 18.12.2008г.Великопреславски Митрополит Кирил

НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО ВАРНЕНСКИ И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ КИРИЛ Роден през 1954 година в село Царев брод, област Шумен. Израства и учи в първопрестолния град Плиска. 

През 1981 г. завършва Духовната академия „Св. Климент Охридски“ в град София. По решение на Св. Синод на 25 декември 1980 г. е възведен в архимандритско достойнство. От 15 юли 1986 г. архимандрит Кирил е назначен за игумен на Троянския манастир. Тази длъжност той заема до 2 декември 1987 г. От 7 декември 1987 г. той заема длъжността главен секретар на Светия Синод.

На 23 юни 1988 г. архимандрит Кирил е наречен за епископ с титлата на древнепросияващата епископия „Стобийски“.  

На 19 февруари 1989 г. е избран, а на 26 февруари същата година е и канонически утвърден за Варненски и Преславски митрополит.

С усилията и дейното участие на Митрополит Кирил бе извършен основен ремонт на църковния храм "Св. Цар Борис I" в град Плиска и бяха възобновени дейностите по строителството на църковния храм "Св. Пантелеймон " в гр. Каспичан.

С неговата благословия и дейно участие беше издигнат и паметника на "Св. Цар Борис I" в град Плиска.

Удостоен посмъртно със званието "Почетен гражданин на гр. Плиска, община Каспичан"  с Решение на Общински съвет Каспичан  № 431 по Протокол № 29 от 25.07.2013г.Професор Божидар Стоянов        

  ПРОФ. БОЖИДАР СТОЯНОВРоден през 1945 година в град Созопол. Български историк, дългогодишен директор на НИМ.  Димитров е доктор по история, старши научен сътрудник II степен. Почетен професор на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Министър без портфейл, отговарящ за българите в чужбина (юли 2009 – февруари 2011).

Член на инициативния комитет за изграждане на паметника на Св. Цар Борис I в град Плиска и в качеството си на такъв оказва съдействие и подкрепа за събирането на необходимата сума за построяване на паметника.

По негова идея и с негова помощ е възстановена в днешния си вид Голямата базилика в НИАР Плиска. Работи за осъществяване на идеята за по-пълното възстановяване на останките от Първата българска столица.

Удостоен със званието "Почетен гражданин на гр. Плиска, община Каспичан"  с Решение на Общински съвет Каспичан  № 637 по Протокол № 40 от 24.04.2014г.Професор Рашо Рашев

ПРОФ.  Д.И.Н. РАШО РАШЕВРоден през 1943 година в с. Тича, област Сливен. Завършва средното си образование в Педагогическото училище в гр. Стара Загора, а висшето-в Историческия факултет на Великотърновския университет.

През 1975 година е сред първите трима научни сътрудници назначени с конкурс в новосъздадения филиал на АИМ при БАн в гр. Шумен. През 1978 година поема ръководството на разкопките в Плиска. Най-значимите му трудове са свързани с Плиска като столица и селищен център на Първото българско царство.
По негова идея е реализиран до публикация един от най-значимите през последното десетилетие проекти в   българската средновековна археология " Материали за картата на средновековната българска държава."

 Удостоен посмъртно със званието "Почетен гражданин на гр. Плиска, община Каспичан" с Решение на Общински съвет Каспичан  № 638 по Протокол № 40 от 24.04.2014г.


Иван Йовчев

ИВАН ЙОВЧЕВ Роден през 1937 година в гр. Каспичан. Завършва средно образование в СОУ "Хан Аспарух" гр.  Нови Пазар, а висше във ВИНС гр. Варна със специалност "Икономика".

Работи като търговски и икономически директор на ЗСК "Георги Димитров" гр. Каспичан.

Взема участие в местното самоуправление като общински съветник и председател на Общински съвет Каспичан.

Удостоен със званието "Почетен гражданин на гр. Каспичан, община Каспичан"  с Решение на Общински съвет Каспичан  № 720 по Протокол № 47 от 17.09.2014г.Енчо Енчев

ЕНЧО ЕНЧЕВ Роден през 1945 година в град Каспичан. Завършва средно образование в гимназия "Хан Исперих" гр. Нови Пазар, а висше във ВИНС гр. Варна със специалност "Икономика на промишлеността".

Работи като заместник-председател по икономическите въпроси на ОТПК "А.Абаджиев" гр. Нови Пазар, а по-късно и като заместник- директор по икономическите и търговски въпроси на КПС "Китка" гр. Нови Пазар.

В ЗСК "Георги Димитров" гр. Каспичан заема длъжността генерален директор.

Носител на званието "Почетен рационализатор" и на награди от западни фирми за високо качество на продукцията.

Председател на Общински съвет Каспичан мандат 1995-1999 и мандат 2003-2007г.

Удостоен със званието "Почетен гражданин на гр. Каспичан, община Каспичан"  с Решение на Общински съвет Каспичан  № 721 по Протокол № 47 от 17.09.2014г.Стойчо Стойчев

СТОЙЧО СТОЙЧЕВРоден през 1935 година в с. Близнаци, област Варна. Завършва прогимназия в с. Хитрино и през 1951 година започва работа в завода за порцеланови изделия "Китка" гр. Нови Пазар.

Регистрира първата си фирма през 1989 година с предмет на дейност порцеланови изделия.

Дарил щедрата сума от 50 000 хиляди лева за доизграждане на църковния храм "Св. Пантелеймон и СВ. Седмочисленици" гр. Каспичан.

Удостоен с наградата на БНТ и вестник "24 часа" "Достойните българи".

Удостоен със званието "Почетен гражданин на гр. Каспичан, община Каспичан"  с Решение на Общински съвет Каспичан  № 685 по Протокол № 54 от 25.04.2019г.Райна Дочева

РАЙНА ДОЧЕВАРодена през 1944 година в с. Войвода, община Нови Пазар. Педагог и общественик. Работила като директор на Профсъюзния дом на културата и  председател на комисията за противообществени прояви.

Работила в Община Каспичан до пенсионирането си като началник отдел "Образование, култура и здравеопазване".

Основателка на първия слушателски детски клуб в Европа "Приятели на Радио Китай", отличен в конкурса "Най-добър слушателски клуб", където се класира между десетте най-добри от 3160 клуба в света.

Удостоена със званието "Почетен гражданин на гр. Каспичан, община Каспичан" за изключителни заслуги в областта на културната и обществена дейност с Решение на Общински съвет Каспичан  № 169 по Протокол № 9 от 25.06.2020г.Карен Алексанян

КАРЕН АЛЕКСАНЯНРоден през 1971 година в гр. Тбилиси, Грузия. Създател на културно-исторически комплекс "Двор на Кирилицата" гр. Плиска.

Награден с Почетен знак-Най-високото отличие от Народното събрание на Република България на 19.06.2018г. за опазване на културното наследство и създаване на културно-исторически комплекс "Двор на Кирилицата".

Носител на Почетен знак на Община Горна Оряховица за значим принос в духовния живот на национално ниво.

Удостоен с Държавна награда от Президента на Република Якутия за укрепване дружбата между народите.

Удостоен със званието "Почетен гражданин на гр. Плиска, община Каспичан" за изключителни заслуги в областта на културно-историческия туризъм с Решение на Общински съвет Каспичан  №168 по Протокол № 9 от 25.06.2020г.