Градове партньори

Дата на публикуване: 06.10.2020
Последна актуализация: 26.05.2021

Община Каспичaн към момента няма установено партньорство с градове от съседни или други страни.