Z6_PPGAHG8009CFA06E32OFES0KI4
Z7_PPGAHG8009CFA06E32OFES0KA2

Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024г

Дата на публикуване: 10.04.2024
Последна актуализация: 17.05.2024

Заповеди

Заповед за Комисия за организационно-техническа подготовка

Заповед за образуване на избирателни секции в Община Каспичан

Заповед за допълване на Заповед за образуване на избирателни секции

Заповед за определяне на места за обявяване на предварителните избирателни списъци за Община Каспичан

Заповед за определяне на места за поставяне на агитационни материали

Заповед за образуване на подвижна избирателна секция

Заявления за гласуване в избори за членове на Европейския парламент от РБ и за народни представители на 9 юни 2024г

Приложение № 16-ЕП Заявление отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък - чл. 43, ал. 1, изр. 1 и ал. 2-4 ИК

Приложение № 17-НС Заявление за отстраняване непълноти и грешки в избирателния списък - чл. 43, ал. 1, изр. 1 ИК

Приложение № 19-ЕП Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз - чл. 43 ал. 1, изр. 2 и ал. 2-4 ИК

Приложение № 20-НС Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК - чл. 39, ал. 2-6 ИК

Приложение № 21-ЕП Заявление-декларация за вписване в избирателен списък - част ІІ - чл. 359, ал. 1 ИК

Приложение № 22-ЕП Заявление за вписване в избирателния списък преди предаването му на СИК - чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във връзка чл. 45, ал. 1 ИК

Приложение № 23-НС Заявление вписване в избирателния списък по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 ИК

Приложение № 24-ЕП Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК - чл. 39 ал. 2 и 3 ИК

Приложение № 25-НС Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК - чл. 39, ал. 2-6 ИК

Приложение № 26-ЕП Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес - чл. 36, ал. 1 ИК

Приложение № 27-НС Заявление вписване настоящ адрес - чл. 36, ал.1, ал. 3 и 4 ИК

Приложение № 28-ЕП Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден - чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2 и 7 и чл. 360, ал. 1 ИК

Приложение № 29-НС Заявление изключване от списъка заличени лица в изборния ден - чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2 и 7 и чл. 360, ал. 1 ИК

Приложение № 30-ЕП Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - чл. 37, ал. 1  ИК

Приложение № 31-НС Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - чл. 37, ал. 1 ИК

Приложение № 77-ЕП/НС Заявление–декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (по чл. 34, ал. 1, 2 и 3 и чл. 114, ал. 3 ИК)