Z6_PPGAHG800HMCD06IKFLAOH6811
Z7_PPGAHG800HMCD06IKFLAOH6836

Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Дата на публикуване: 07.08.2023
Последна актуализация: 03.11.2023

СЪОБЩЕНИЕ:

 

Във връзка с  произвеждане на втори тур на избори за общински съветници и за кметове на 05 ноември 2023г., Ви уведомяваме, че на територията на Община Каспичан са определени 4 /четири/ избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както следва:

1.   Секция № 271900002, гр. Каспичан, СУ “П. Волов”, ул. ”Мадарски конник”№ 99;

2.   Секция № 271900006, с. Каспичан, ОбУ “Хр. Ботев”, ул. ”Цар Симеон” № 8;

3.   Секция № 271900010, гр. Плиска, Клуб на пенсионера, ул.”Ал.Стамболийски”№12;

4.   Секция № 271900015, с. Марково, ДГ “Ален мак”, ул. ”Станко Георгиев” №3.

Хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването, желаещи да гласуват могат да направят заявка за помощ в изборния ден /05 ноември 2023год./, от 07:00 до 19:00 часа в Общинска администрация  Каспичан, ул. ”Мадарски конник” № 91, както и на безплатен телефонен номер – 0800 40 088 и тел: 0889203500 и 0889745273.