Всички анкети

 Анкетна карта за измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в общинска администрация Каспичан